دریافت پروانه ساخت تجهیزات پزشکی


با توجه به الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به بیمارستان ها و مراکز پزشکی و درمانی سراسر کشور به استفاده از تجهیزات دارای تاییدیه اداره کل تجهیزات پزشکی، شرکت مهندسی پارس نهند موفق به اخذ پروانه ساخت وسیله پزشکی از اداره کل تجهیزات پزشکی جهت تمامی مدل های اولتراسونیک کلینر رومیزی پزشکی و آزمایشگاهی و دندان پزشکی گردیده است .