دانلود اطلاعات فنی دستگاه های اولتراسونیک کلینر آزمایشگاهی(رومیزی)Parsonic 2600s


Parsonic 7500s


Parsonic 11s

Parsonic 15s

Parsonic 30s


Parsonic 45s